meditation

Kroppen er energi. Gennem meditation kan vi bringe vores energi i større balance, og dette vil frigøre ressourcer og potentialer i os.

Der findes mange forskellige meditationsformer, og meditation kan anvendes på mange måder. Det kan blandt andet styrke vores koncentrationsevne og hjælpe os til mere nærvær, både i forhold til os selv og i forhold til andre.

I behandling af stress og traumer vil koncentrationsmeditaion med brug af åndedrættet derfor ofte være en vigtig del af behandlingen.

Vi har som mennesker evnen til at kunne observere os selv objektivt, "det observerende selv". Denne evne giver os mulighed for at se på os selv uden fordømmelse, og vi har derfor større mulighed for at arbejde med de problematikker, vi har. Med meditation kan vi styrke kontakten til den observerende del af os selv og dermed opnå større frihed og glæde i vores liv.