Bolette Haagen

Uddannet fysioterapeut 1991

Jeg har 25 års erfaring inden for klinik, rehabilitering, psykiatri og hospital.

14 års erfaring med behandling af traumatiserede flygtninge, Post Traumatisk Stress Disorder, angst, depression, fysiske og psykiske traumer, mm.

  Siden 1980 har jeg beskæftiget mig med meditation og psykologi. I begyndelsen var det Martinus lære og Sahaj Marg meditation. Siden kom det fysiske til at fylde mere da jeg uddannede mig til fysioterapeut i 1991. Jeg har altid interesseret mig for sammenhængen mellem det fysiske, det følelsesmæssige og det mentale/tankerne og videreuddannede mig derfor i Body Awareness Therapy og begyndte på samme tid i 1992 i meditations grupper hos Dan Noltensmeier og bevægelses grupper hos Gunhild Noltensmeier i Viby. Både Dan og Gunhilds lære er baseret på Bob Moores spirituelle lære. Kurserne består af meditation, spirituel integration, kropspsykoterapi, terapeutisk kommunikation, healing, drømmearbejde og læren om Enneagrammet. Dette arbejde er fundamentet i mit arbejde og jeg deltager fortsat i grupperne og modtager supervision og vejledning.

 

 

 

Medlem af brancheforeningen Danske Fysioterapeuter