Psykosomatisk fysioterapi bygger på forståelsen af at psykiske, fysiske og sociale forhold gensidigt påvirker hinanden hos det enkelte menneske. Menneskesynet er derfor baseret på forståelsen af mennesket som en helhed af krop og sjæl i en kulturel og social sammenhæng.
Behandingen vil være procesorienteret med fokus på din kropslige refleksion. Herved øges din selvindsigt og dine handlemuligheder, og det vil opleves som øget harmoni i dit liv. 
Behandlingen består af specifikke metoder fra psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, såvel som metoder inden for almen fysioterapeutisk praksis.
Kropsbevidstheds træning vil altid indgå som element i behandlingen.